Przychodnia “REMEDIUM” S.J. Lamorski Roman Sztybór Bożena Międlar-Dubielak Małgorzata pracuje na rzecz lokalnej społeczności.

Przedmiotem działania Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowa opieka zdrowotna,  w tym świadczenia pielęgniarki i położnej POZ, opieka ginekologiczna, medycyna szkolna, szczepienia, diagnostyka (pracownia USG), programy profilaktyczne.  Większość z nich realizowana jest w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przychodnia Remedium, świadczy dodatkowo szereg usług dostępnych dla Pacjentów odpłatnie.

I. Cennik badań laboratoryjnych 

 • Analityka ogólna
 • Hematologia z koagulogią
 • Diagnostyka anemii
 • Badania biochemiczne
 • Hormony
 • Markery nowotworowe i osteoporozy
 • Leki i środki uzależniające
 • Immunoglobuliny
 • Diagnostyka infekcji
 • Immunologiczne
 • IgE specyficzne

II. Badania  bakteriologiczne

III. Badanie cytologiczne 

IV. Cennik badań usg wykonywanych w pracowni diagnostyki obrazowej. 

V. Cennik świadczeń i badań diagnostycznych udzielanych osobom nieuprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej  oraz na podstawie skierowań z gabinetów nieposiadających umowy  z NFZ.

VI. Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej