Niniejszy artykuł opisuje zasady jakie stosowane są podczas kontroli szczepionek. Celem jest najwyższe bezpieczeństwo od momentu opracowania szczepionki do podania jej Pacjentowi. Materiały zostały pozyskane z portalu: https://szczepienia.pzh.gov.pl/