W Przychodni Remedium działa Punk Pobrań.

Placówka posiada umowę na wykonywanie badań laboratoryjnych z:

Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych czynny:

Komórka organizacyjna
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Punkt Pobrań
7:15 - 10:00
7:15 - 10:00
-
7:15 - 10:00
-

Poradnik dla pacjenta:

(rejestracja / jak przygotować się do pobrania)

  1. Prosimy o przygotowanie się do badań zgodnie zaleceniami lekarza zlecającego badanie i instrukcjami wydanymi przez laboratorium.
  2. Dzieci i osoby nieletnie do lat 18-tu muszą przybyć z opiekunem ustawowym (matka, ojciec) lub prawnym. Opiekun musi okazać dowód osobisty.