Większość usług Przychodni Remedium realizowana jest w ramach umowy z NFZ – bezpłatnie.

Poniższe tabele zawierają cennik usług świadczonych odpłatnie.

Analityka Ogólna

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
Aceton w moczu
5,00 zł
2.
Badanie ogólne moczu wraz z osadem
7,00 zł
3.
Kał badanie ogólne
18,00 zł
4.
Kał na jaja pasożytów
15,00 zł
5.
Krew utajona-kał
15,00 zł
6.
Kamień moczowy-analiza składu
150,00 zł
7.
Mikroalbuminuria
10,00 zł
8.
Test immunoenz. Giardia lamblia
15,00 zł
9.
Kalprotektyna w kale test jakościowy
45,00 zł

Hematologia z koagulogią

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
Morfologia krwi obwodowej
7,00 zł
2.
Morfologia z rozmazem
9,00 zł
3.
Rozmaz mikroskopowy odrębnie zlecony
5,00 zł
4.
Płytki krwi
7,00 zł
5.
OB
5,00 zł
6.
Retikulocyty
16,00 zł
7.
Oporność osmotyczna erytrocytów
40,00 zł
8.
Fosfataza alkaliczna w granulocytach
27,00 zł
9.
Czas protrombinowy- PT
7,00 zł
10.
Czas kaolinowo-kefalinowy
7,00 zł
11.
Fibrynogen
7,00 zł
12.
Układ krzepnięcia( PT,APTT, Fibrynogen)
15,00 zł
13.
D-Dimer ilościowo
18,00 zł
14.
Antytrombina III
18,00 zł
15.
Grupa krwi i RH
35,00 zł
16.
P/ciała odpornościowe u ciężarnych
45,00 zł

Diagnostyka anemii

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
Poziom erytropoetyny
70,00 zł
2.
Ferrytyna
12,00 zł
3.
Witamina B12 w surowicy
30,00 zł
4.
Kwas foliowy w surowicy
30,00 zł
5.
TIBC
7,00 zł
6.
Transferyna
10,00 zł
7.
UIBC
7,00 zł
8.
żelazo w surowicy
6,00 zł

Badania biochemiczne

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
ASO ilościowo
8,00 zł
2.
ALAT
6,00 zł
3.
Albumina w surowicy
6,00 zł
4.
Alfa-amylaza w surowicy
7,00 zł
5.
Alfa amylaza w moczu
7,00 zł
6.
ASPAT
6,00 zł
7.
Białko+proteinogram w surowicy
20,00 zł
8.
Białko całkowite w surowicy
6,00 zł
9.
Białko w DZM
15,00 zł
10.
Bilirubina całkowita
6,00 zł
11.
Ceruloplazmina w surowicy *
40,00 zł
12.
Chlorki w surowicy
6,00 zł
13.
Chlorki w moczu
6,00 zł
14.
Cholesterol całkowity
6,00 zł
15.
Cholesterol HDL
8,00 zł
16.
CPK -kinaza fosfokreatynowa
6,00 zł
17.
CK-MB (masa)
18,00 zł
18.
CK-Kinaza Kreatynowa
7,00 zł
19.
CRP
7,00 zł
20.
Fosfataza alkaliczna
8,00 zł
21.
Fosforany w surowicy
4,00 zł
22.
Fosforany w DZM
15,00 zł
23.
eGFR
7,00 zł
24.
GGTP
7,00 zł
25.
Glukoza w osoczu
6,00 zł
26.
OGTT dwa oznaczenia
12,00 zł
27.
Hemoglobina glikowana HbA1C
12,00 zł
28.
Hemoglobina osoczowa
8,00 zł
29.
Jonogram –Na,K
7,00 zł
30.
Jonogram-Na,K, Cl
9,00 zł
31.
Jonogram pełny-Na,K,Cl,Mg,fosforany
15,00 zł
32.
Karboksyhemoglobina
15,00 zł
33.
Kreatynina w surowicy
6,00 zł
34.
Kreatynina w DZM
15,00 zł
35.
Kwas moczowy w surowicy
6,00 zł
36.
Kwas moczowy w DZM
15,00 zł
37.
LDH w surowicy
7,00 zł
38.
Lipaza w surowicy
9,00 zł
39.
Lipidogram
12,00 zł
40.
Lit w surowicy
35,00 zł
41.
Magnez w surowicy
7,00 zł
40.
Magnez w DZM
15,00 zł
43.
Methemoglobina
30,00 zł
44.
Mioglobina półilościowo
50,00 zł
45.
Mocznik w surowicy
6,00 zł
46.
Mocznik w DZM
12,00 zł
47.
NT-proBNT
40,00 zł
48.
Osmolarność w surowicy
14,00 zł
49.
Osmolarność moczu
14,00 zł
50.
Potas w surowicy
7,00 zł
51.
Potas w DZM
12,00 zł
52.
Prokalcytonina ilościowo
40,00 zł
53.
RF-czynnik reumatoidalny
26,00 zł
54.
Sód w surowicy
6,00 zł
55.
Sód w DZM
12,00 zł
56.
Triglicerydy
7,00 zł
57.
uACR
20,00 zł
58.
Wapń w surowicy
6,00 zł
59.
Wapń w DZM
15,00 zł
60.
Witamina D3
30,00 zł

Hormony

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
AMH-antygen antymillerowski*
70,00 zł
2.
17-hydroksyprogesteron*
42,00 zł
3.
C-peptyd*
40,00 zł
4.
Insulina
30,00 zł
5.
SHBG* globulina wiążąca hormony płc.
40,00 zł
6.
DHEA-S
25,00 zł
7.
DHEA *
50,00 zł
8.
Hormon wzrostu*
40,00 zł
9.
Aldosteron*
50,00 zł
10.
Estradiol
20,00 zł
11.
FSH
15,00 zł
12.
HCG
20,00 zł
13.
LH
15,00 zł
14.
Progesteron
15,00 zł
15.
Prolaktyna
15,00 zł
16.
Prolaktyna po metoclopramidzie
30,00 zł
17.
Parathormon PTH
24,00 zł
18.
Testosteron
30,00 zł
19.
Kortyzol w surowicy
25,00 zł
20.
Kortyzol wolny w moczu
27,00 zł
21.
P/ciała anty-TG
26,00 zł
22.
P/ciała anty TPO
26,00 zł
23.
TSH
10,00 zł
24.
P-ciała p/receptorom TSH
40,00 zł
25.
Wolne T3 (fT3)
15,00 zł
26.
WolneT4 (fT4)
15,00 zł
27.
Tarczycowe Łącznie ( TSH,fT3, fT4)
30,00 zł

Markery nowotworowe i osteoporozy

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
Ca15.3*
30,00 zł
2.
Ca19.9
27,00 zł
3.
Alfa-fetoproteina AFP
24,00 zł
4.
CA-125
26,00 zł
5.
CEA
23,00 zł
6.
PSA
22,00 zł
7.
Osteokalcyna*
65,00 zł
8.
Kalcytonina
65,00 zł

Leki i środki uzależniające

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
Digoxina w surowicy
26,00 zł
2.
Kwas walproinowy*
32,00 zł
3.
Wankomycyna w surowicy
28,00 zł
4.
Karbamazepina w surowicy
28,00 zł
5.
Karbamazepina w moczu
28,00 zł
6.
Amfetamina test jakościowy w moczu
12,00 zł
7.
Benzodiazepiny w moczu jakościowo
12,00 zł
8.
Extasy jakościowo w moczu
12,00 zł
9.
Morfina-jakościowo w moczu
12,00 zł
10.
THC w moczu
12,00 zł
11.
Cocaina jakościowo w moczu
12,00 zł
12.
Narkotyki łącznie – 5 narkotyków
30,00 zł

Immunoglobuliny

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
IgA
15,00 zł
2.
IgG
15,00 zł
3.
IgM
15,00 zł
4.
Immunoglobuliny łącznie
35,00 zł
5.
IgE
25,00 zł
6.
IgG 4
90,00 zł

Diagnostyka infekcji

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
P-ciała p/HAV IgG (wirus zapalenia wątroby typu A)
65,00 zł
2.
P-ciała p/HAV IgM ( wirus zapalenia wątroby typu A)
65,00 zł
3.
Toksokaroza w surowicy*
40,00 zł
4.
p/ciała p/w brucelozie w surowicy IgG
83,00 zł
5.
p/ciała p/w brucelozie w surowicy IgM
83,00 zł
6.
Mycoplasma pneumoniae IgG*
35,00 zł
7.
Chlamydia trachomatis w klasie IgA
46,00 zł
8.
Chlamydia trachomatis w klasie IgG
46,00 zł
9.
Chlamydia trachomatis w klasie IgM
69,00 zł
10.
Chlamydia pneumoniae w klasie IgA
47,00 zł
11.
Chlamydia pneumoniae w klasie IgG
46,00 zł
12.
Chlamydia pneumoniae w klasie IgM
46,00 zł
13.
Mycoplasma pneumoniae IgM
35,00 zł
14.
Pneumocystis carini IgG
100,00 zł
15.
Pneumocystis carini IgG
100,00 zł
16.
P/ciała Krztuścowe IgA
36,00 zł
17.
p/ciała krztuścowe IgG
36,00 zł
18.
Borelioza IgG
42,00 zł
19.
Borelioza IgM
42,00 zł
20.
Borelioza Westernblot IgG
87,00 zł
21.
Borelioza Westernblot IgM
87,00 zł
22.
P/ciała EBV w klasie IgG*
65,00 zł
23.
P/ciała EBV IgM*
65,00 zł
24.
EBV ilościowe metodą PCR
170,00 zł
25.
EBV jakościowe metodą PCR
115,00 zł
26.
P/ciała p/bąblowcowi*
210,00 zł
27.
P/ciałą anty-HBe
49,00 zł
28.
Anty HCV
27,00 zł
29.
HCV genotypowanie
245,00 zł
30.
HBe Ag*
48,00 zł
31.
HBs-Ag
30,00 zł
32.
Badanie w kierunku listeriozy*
65,00 zł
33.
Anty HBc Total
25,00 zł
34.
P-ciała anty-HBs
22,00 zł
35.
Cytomegalia IgG Awidność
75,00 zł
36.
CMV ilościowe PCR *
140,00 zł
37.
p/ciała anty CMV w IgG
25,00 zł
38.
p/ciała anty CMV w IgM
25,00 zł
39.
MONO-test jakościowy na mononukleoz
30,00 zł
40.
P/ciała p/krztuścowe IgG
52,00 zł
41.
P/ciała p/krztuścowe IgA
52,00 zł
42.
P-ciała p/w Mycoplasma pneumoniae IgG
52,00 zł
43.
Różyczka IgG
26,00 zł
44.
Różyczka IgM
26,00 zł
45.
Toxoplazmoza IgA
90,00 zł
46.
Toxoplazmoza Avidność IgG
50,00 zł
47.
Toxoplazma gondi, p /ciała IgG ,IgM
60,00 zł
48.
Toksoplazmoza IgG
24,00 zł
49.
Toksoplazmoza IgM
24,00 zł
50.
Toksokaroza w surowicy
43,00 zł
51.
Badanie WR (USR)
7,00 zł
52.
Badanie WR ( VDRL)*
15,00 zł
53.
Badanie weryfikacyjne WR (FTA)*
42,00 zł
54.
Badanie weryfikacyjna WR (FTA-ABS)*
49,00 zł
55.
HIV DUO-p/ciała anty HIV test podwójny Ag/Ab
39,00 zł

Immunologiczne

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
p/ciała p/kardiolipinowe IgG
40,00 zł
2.
Anty GAD p/c p.dekarboksylazie kwasu glutaminowego
110,00 zł
21.
p/ciała p/kardiolipinowe IgM
44,00 zł
3.
oznaczenie metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF)
60,00 zł
22.
p/ciała przeciw beta-2glikoproteinie IgG
44,00 zł
4.
Profil p/ciała przeciwjądrowych ANA 3 Profil+ DFS70
140,00 zł
23.
p/ciała przeciw beta-2glikoproteinie IgM
40,00 zł
5.
Oznaczanie przeciwciał p/jądrowych metodą IIF (ANA-IIF)
59,00 zł
24.
Antykoagulant toczniowy*
60,00 zł
6.
Anty ANCA MPO
46,00 zł
25.
p/ciała przeciwko endomysiumIgG*
53,00 zł
7.
Anty PR3 (ELISA)
48,00 zł
26.
P/ciała p/jądrowe (ANA) test Elisa
32,00 zł
8.
p/ciała p/w komórkom okładzinowym żołądka
60,00 zł
27.
P/ciała p/jądrowe test przesiewowy *
75,00 zł
9.
p/ciała p/w mięśniom gładkim met.IF
60,00 zł
28.
ANA profil ppj*
180,00 zł
10.
C3 i C4 łącznie
62,00 zł
11.
Składowa C3 kompletu
48,00 zł
12.
Składowa C4 kompletu
48,00 zł
13.
P/ciała przeciwko endomysium IGA
74,00 zł
14.
P/ciała przeciwko endomysium IgG
74,00 zł
15.
p/ciała p/beta2 glikoproteinie IgG
44,00 zł
16.
p/ciała p/beta2 glikoproteinie IgM
44,00 zł
17.
Antygen HLAB B24
150,00 zł
18.
Profil autoimmunologiczne Choroby wątroby 14 Ag
170,00 zł
19.
p/ciała p/w plemnikom
100,00 zł
20.
p/ciała przeciw granulocytom pANCA i cANCA metodą IIF
79,00 zł
29.
P/ciałap/antyg/cytoplazmy neutrofilów ANCA*
70,00 zł
30.
Profil w kierunku autoimmunologicznych chorób wątroby*
220,00 zł
31.
Test TGA w IGA
50,00 zł
32.
p/ciała przeciwcytrulinowe anty CCP
43,00 zł
33.
p/ciała p/w transglutaminazie tkankowej w IgG
50,00 zł
34.
VDRL
26,00 zł
35.
Serologia kiły met. FTA ABS
65,00 zł
36.
Serologia kiły met. FTA
60,00 zł
37.
Profil p/ciał p/w jądrowych met. Line Blot
150,00 zł
38.
Panel watrobowy met. Line Blot
180,00 zł
39.
Oznaczanie p/ciał p/jądrowych metodą IIF( ANA1-IF)
60,00 zł
40.
p/granulocytom pANCA icANCAmetodą IIF
80,00 zł

IgE specyficzne

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
IgE sp. chwasty *) **): babka lancetowata: bylica pospolita: komosa biała;
35,00 zł (jeden alergen)
2.
IgE sp. Drzewa*) **): brzoza: leszczyna: olcha: topola: wierzba;
35,00 zł (jeden alergen)
3.
IgE sp.Inne*) **): drożdże : latex;
35,00 zł (jeden alergen)
4.
IgE sp. jajko*) **): białko: jajko całe: żółtko;
35,00 zł (jeden alergen)
5.
IgE sp. kurz roztocza i In. skł kurzu*) **): Acarus sira: karaluch prusak: lepidogluphus destruktor: odchody gołębie: roztocza kurzu domowego: roztocza mączne: tyrophagus putescientiae;
35,00 zł (jeden alergen)
6.
IgE leki*) **): amoxycyllina, insulina ludzka, insulina wieprzowa, penicylina V: penicylina G;
35,00 zł (jeden alergen)
7.
IgE mięsa*) **): baranina: indyk: kurczak: wieprzowina: wołowina;
35,00 zł (jeden alergen)
8.
IgE sp. orzechy i nasiona*) **): leszczyna , pistacja, włoski, ziemny;
35,00 zł (jeden alergen)
9.
IgE sp. owady*) **): jad komara, jad osy: jad pszczoły: jad szerszenia;
35,00 zł (jeden alergen)
10.
IgE sp. owoce*) **): banan: gruszka: jabłko:kiwi: brzoskwinia: tryskawka;
35,00 zł (jeden alergen)
11.
IgE sp. pleśnie*) **): alternaria tenis: aspergillus fumigatus: cladosporium herberum: penicillium nota tum,;
35,00 zł (jeden alergen)
12.
IgE sp. produkty mączne*) **): gluten, gryka: jęczmień: kukurydza: owies: pszenica: ryż: soja: żyto;
35,00 zł (jeden alergen)
13.
IgE sp. mleczne i sery*) **): alfa laktoalbumina, beta laktoalbumina, kazeina, mleko krowie;
35,00 zł (jeden alergen)
14.
IgE sp. pryprawy*) **): koperek, musztarda, pieprz czarny;
35,00 zł (jeden alergen)
15.
IgE sp. ryby*) **): dorsz, tuńczyk łosoś;
35,00 zł (jeden alergen)
16.
IgE sp. sierści i pierze*) **): naskórek chomika: nskórek królika, naskórek owcy: pierze: pióra kaczki: pióra kanarka: papużki falistej: sierść konia: sierść kota: sierść psa, sierść świnki morskiej;
35,00 zł (jeden alergen)
17.
IgE sp. tkaniny i ubiory*) **): bawełna, wełna;
35,00 zł (jeden alergen)
18.
IgE sp. trawy i zboża*) **): kostrzew łąkowa, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto/pyłki;
35,00 zł (jeden alergen)
19.
IgE sp. używki*) **): czekolada, kakao, kawa;
35,00 zł (jeden alergen)
20.
IgE sp. warzywa*) **): cebula,fasola: groch: marchew: ogórek: pietruszka: pomidor: seler: ziemniak;
35,00 zł (jeden alergen)
21.
Panel alergenów białka mleka
120,00 zł
22.
Panel alergenów wziewnych
130,00 zł
23.
Panel pediatryczny
130,00 zł
24.
Panel atopowy
130,00 zł
25.
Panel pyłki
150,00 zł
26.
Panel pokarmowy
120,00 zł
*) badania wykonywane u wykonawców zewnętrznych
**) jeden alergen

II. Badania  bakteriologiczne

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
Wymaz z gardła
70,00 zł
2.
Posiew moczu
70,00 zł
3.
Wymaz z rany
90,00 zł
4.
Wymaz z nosa
70,00 zł
5.
Wymaz z pochwy
100,00 zł
6.
Helicobacter pylori w kale
80,00 zł

III. Badanie cytologiczne

L.p.
Nazwa badania
Cena (zł)
1.
Badanie cytologiczne
60,00 zł

IV. Cennik badań usg wykonywanych w pracowni diagnostyki obrazowej

L.p.
Rodzaj badania
Cena (zł)
1.
USG jamy brzusznej
120,00 zł
2.
USG tarczycy
120,00 zł
3.
USG szyi
120,00 zł
4.
USG węzłów chłonnych
120,00 zł
5.
USG piersi
120,00 zł
6.
USG prostaty
120,00 zł
7.
USG Doppler tętnic domózgowych
170,00 zł

V. Cennik świadczeń i badań diagnostycznych udzielanych osobom nieuprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej  oraz na podstawie skierowań z gabinetów nieposiadających umowy  z NFZ

L.p.
Rodzaj świadczenia
Cena (zł)
1.
Porada lekarska
80,00 zł
2.
Badanie EKG
25,00 zł
3.
Spirometria
35,00 zł
4.
Poziom glukozy - pomiar glukometrem
10,00 zł
5.
Podanie leku - iniekcja dożylna
30,00 zł
6.
Podanie leku – iniekcja domięśniowa
30,00 zł
7.
Podanie leku- iniekcja podskórna
25,00 zł
8.
Kroplowy wlew dożylny
45,00 zł
9.
Zmiana opatrunku- bez kosztu leków i materiałów opatrunkowych
20,00 zł
10.
Zdjęcie szwów
30,00 zł
11.
Pomiar ciśnienia tętniczego
10,00 zł
12.
Założenie cewnika do pęcherza moczowego-bez kosztu cewnika
50,00 zł
13.
Płukanie ucha
50,00 zł
14.
Porada pielęgniarska -Edukacja pacjenta i rodziny ( do 1 godz.) np. w zakresie cukrzycy, pielęgnacji, żywienia
60,00 zł