Pan dr Sławomir St. Artymiak jest specjalistą w zakresie POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII