Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

 • nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy,
 • są obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmują leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Porada na etapie podstawowym obejmuje:

 • przeprowadzenie wywiadu oraz wypełnienie ankiety,
 • edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy,
 • pobranie materiału do badania cytologicznego,
 • wysłanie pobranego materiału oraz ankiety do pracowni diagnostycznej,
 • wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania i podjęcie decyzji co do dalszego postępowania,
 • zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w ramach programu.

Jeżeli wynik jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

Jeżeli wynik wzbudzi wątpliwości lekarza, pacjentka otrzyma skierowanie na dalszą diagnostykę na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

Jak przygotować się do badania?

 • na badanie nie należy zgłaszać się w czasie miesiączki,
 • od ostatniego dnia miesiączki powinny upłynąć co najmniej 4 dni,
 • na badanie należy zgłaszać się nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem miesiączki,
 • co najmniej 4 dni przed badaniem nie należy stosować żadnych leków/innych substancji/preparatów dopochwowych,
 • od ostatniego badania ginekologicznego/USG przezpochwowego powinien upłynąć co najmniej 1 tydzień.

Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest w ramach prac poradni AOS.

ZAPRASZAMY do udziału w programie PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY finansowanym przez NFZ.

W celu ustalenia terminu badania cytologicznego zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów – kliknij w ikonę