ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD W PORADNI POZ w PRZYCHODNI REMEDIUM W GĄBINIE R. LAMORSKI, M. MIĘDLAR-DUBIELAK, B.SZTYBÓR Adres ul. Płocka 19 09-530 Gąbin

W celu poprawy jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w czasie stanu zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady udzielania teleporad:

 1. Poradnia POZ w PRZYCHODNI REMEDIUM W GĄBINIE jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00
 2. W celu udzielenia porady należy skontaktować się z rejestracją Poradni Remedium pod numerem telefonu: 24 362 00 03
 3. Po dokonanej rejestracji lekarz POZ kontaktuje się z pacjentem telefonicznie w celu udzieleniateleporady w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu zpacjentem w ustalonym wcześniej terminie, teleporada jest anulowana.
 4. W przypadku konieczności udzielenia porady lekarskiej w bezpośrednim kontakcie z lekarzemustalany jest termin wizyty pacjenta w poradni (dzień i godzina). Pacjent jest bezpośrednio informowany o ustalonym terminie wizyty.
 5. Osobiste wizyty pacjentów realizowane są w następujących przypadkach:
  a) w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady,
  b) podczas pierwszej wizyty u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, wskazanych w deklaracji wyboru,
  c) w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  d) w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  e) dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego,
  f) gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
  g) gdy ustalenie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
  h) gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta,
  i) gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.
 6. E-recepty pacjent może otrzymać:
  – podczas teleporady, dzwoniąc pod numer telefonu: 24 362 00 03,
  – podczas wizyty u lekarza w gabinecie
 7. Realizacja e- zleceń na wyrobu medyczne odbywa się poprzez system informatyczny. Pacjent otrzymuje kod zlecenia, który następnie może zrealizować.
 8. Odbiór skierowań do lekarzy specjalistów, badania dodatkowe, w tym badania laboratoryjne lub obrazowe następuje poprzez odbiór osobisty z poradni (należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją poradni, następnie pracownik poradni przekaże skierowanie pacjentowi).
 9. W celu udzielenia porady pielęgniarskiej należy kontaktować się z pielęgniarką środowiskową pod numerem telefonów 24 362 00 03, 24 277 10 22 lub 24 277 12 95 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Zachęcamy pacjentów do założenia Internetowego Konta Pacjenta, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Wszystkie działania mają na celu ograniczenie zbędnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego kontaktów, które sprzyjają szerzeniu się koronawirusa Sars CoV-2.