Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:

  • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych, 
  • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej, 
  • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów, 
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, 
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć, 
  • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami, 
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. 

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania:

  1. Krystyna Bisiorek
  2. Krystyna Modliborska

Opieką pielęgniarki nauczania i wychowania objęci są uczniowie w szkołach: 
-Zespół Szkół w Gąbinie  ul. Staszica 1
-Szkoła Podstawowa w Gąbinie , Al.Jana Pawła 16
-Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu
-Szkoła Podstawowa w Czermnie