Kontakt z: Numer telefonu
Rejestracja24 362 00 03, 24 277 10 22 oraz 24 277 12 95
Zamawianie Leków24 362 00 03, 24 277 10 22 oraz 24 277 12 95
Kierownik Medyczny24 362 00 03, 24 277 10 22 oraz 24 277 12 95
Teleporady24 362 00 03, 24 277 10 22 oraz 24 277 12 95
Kontakt do Nr telefonu
Rejestracja 24 277 10 24
Zamawianie Recept 24 277
Teleporady 24.
Położna 14:00
Punkt Pobrań 14:00
Kierownik Medyczny 08:00