W trakcie trwania badania należy wykonywać wszystkie codzienne czynności. Jedynie w trakcie pomiaru nie należy prowadzić żadnych aktywności – może to spowodować błąd pomiaru i konieczność wykonania kolejnego badania.

W czasie trwania monitoringu ciśnienia, gdy mankiet wypełniany jest powietrzem, należy mieć wyprostowaną rękę w łokciu.

W czasie noszenia holtera pacjent przyjmuje stosowane na stałe leki; w tym leki obniżające ciśnienie tętnicze, chyba, że lekarz zaleci inaczej.