Badanie odbywa się w czasie codziennych czynności (pracy, odpoczynku, snu), nie wymaga więc pozostawania w domu czy rezygnowania z pracy na czas badania.

Gdy jesteś osobą aktywną fizycznie, nie rezygnuj z treningu.

W trakcie badania warto co jakiś czas sprawdzać czy elektrody dobrze trzymają się skóry. W przypadku odklejenia się jednorazowej elektrody od skóry, należy niezwłocznie wymienić ją na nową.

W trakcie trwania badania należy uważać na urządzenia elektroniczne (np. komputer, telefon), które powinny znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od przewodów i aparatu EKG, aby uniknąć zakłóceń w zapisie.

W czasie trwania badania nie można brać kąpieli ani prysznica, ponieważ urządzenia nie należy zdejmować przez 24 godziny. Należy umyć się tak, by nie zmoczyć aparatu i nie odpiąć prawidłowo założonych jednorazowych elektrod EKG.